Obróbka CAD/CAM radan. Elementy blaszane - cięcie, gięcie, nesting

Analizy

Nasz sprzęt, oprogramowanie, a przede wszystkim kapitał ludzki w postaci wykwalifikowanej kadry pozwala nam wykonać dla Ciebie szereg analiz inżynierskich. Pozwoli Ci to uniknąć kosztownych błędów przed wprowadzeniem produktu na rynek.

Oto co między innymi możemy dla Ciebie zrobić:

  • obliczenia wytrzymałościowe, testy, analizy i symulacje 
  • wykonanie projektów urządzeń, narzędzi w oparciu o dostarczone założenia konstrukcyjne
  • kontrola poprawności części i złożeń
  • opracowywanie programów obróbczych na obrabiarki sterowane numerycznie - postprocesory

Dowiedz się więcej podczas rozmowy z naszym konsultantem, klikając tutaj

 

Szybki dostęp
Postprocesor na każdą maszynę CNC